در شهر
سه شنبه 20 بهمن 1394
دوشنبه 19 بهمن 1394
دوشنبه 19 بهمن 1394
دوشنبه 19 بهمن 1394
دوشنبه 19 بهمن 1394
يکشنبه 18 بهمن 1394
يکشنبه 18 بهمن 1394
يکشنبه 18 بهمن 1394
آرشیو
 
 چند رسانه
 
شهر نوشت
دوشنبه 12 بهمن 1394
پنجشنبه 1 بهمن 1394
دوشنبه 14 دي 1394
آرشیو
 
گزارش شهر
چهارشنبه 14 بهمن 1394
سه شنبه 13 بهمن 1394
يکشنبه 11 بهمن 1394
آرشیو
 
کافه شهر
چهارشنبه 16 دي 1394
دوشنبه 30 آذر 1394
دوشنبه 30 آذر 1394
آرشیو
 
کلان شهر
يکشنبه 18 بهمن 1394
شنبه 26 دي 1394
آرشیو
 
جهان شهر
شنبه 17 بهمن 1394
چهارشنبه 14 بهمن 1394
پنجشنبه 8 بهمن 1394
آرشیو
 
استادیوم شهر
سه شنبه 20 بهمن 1394
دوشنبه 19 بهمن 1394
دوشنبه 19 بهمن 1394
آرشیو
 
زندگی در شهر
سه شنبه 15 ارديبهشت 1394
شنبه 5 ارديبهشت 1394
چهارشنبه 2 ارديبهشت 1394
آرشیو
 
 

 
 

 
 
 
 
 
شهریارنیوز: مرکز علمی کاربردی شهرداری تبریز از پذیرش دانشجو در دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی در بهمن ماه سال 1394 خبر داد. سه شنبه 20 بهمن 1394
شهریارنیوز: از سوی موسسه آموزش عالی مدیریت شهری و روستائی وزارت کشور، رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز بعنوان مدیر برتر سال تحصیلی 95-94 انتخاب شد. يکشنبه 18 بهمن 1394
آرشیو