در شهر
پنجشنبه 6 شهريور 1393
چهارشنبه 5 شهريور 1393
سه شنبه 4 شهريور 1393
سه شنبه 4 شهريور 1393
سه شنبه 4 شهريور 1393
سه شنبه 4 شهريور 1393
دوشنبه 3 شهريور 1393
دوشنبه 3 شهريور 1393
آرشیو
 
گزارش شهر
دوشنبه 3 شهريور 1393
دوشنبه 3 شهريور 1393
پنجشنبه 23 مرداد 1393
آرشیو
 
کافه شهر
يکشنبه 12 مرداد 1393
شنبه 11 مرداد 1393
يکشنبه 29 تير 1393
آرشیو
 
کلان شهر
يکشنبه 29 تير 1393
چهارشنبه 25 تير 1393
يکشنبه 22 تير 1393
آرشیو
 
جهان شهر
چهارشنبه 25 تير 1393
شنبه 17 خرداد 1393
آرشیو
 
استادیوم شهر
شنبه 8 شهريور 1393
شنبه 8 شهريور 1393
شنبه 8 شهريور 1393
آرشیو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
شهریارنیوز: شهردار تبریز یازدهمین نشان پرافتخار تبریز را به چهره سرشناس پزشکی ایران و جهان اعطا کرد. شنبه 8 شهريور 1393
شهریارنیوز: سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز، جشنواره انتخاب شهروند نمونه در زمینه ایجاد بهترین فضای سبز را برگزار می کند. شنبه 8 شهريور 1393
شهریارنیوز: سمینار آموزشی پیشگیری از دیابت در محل سالن حرکت سازمان ترافیک شهرداری کلانشهر تبریز برگزار شد شنبه 8 شهريور 1393
شهریارنیوز: فرماندار تبریز و همچنین جمعی از شهرداران مناطق شهرداری همزان با هفته دولت از مترو تبریز بازدید کردند. شنبه 8 شهريور 1393
شهریارنیوز: طی مراسمی با حضور مدیران فرهنگی و هنری فرهنگسرای فرشته دوره های آموزشی خود را آغاز کرد. شنبه 8 شهريور 1393
شهریارنیوز: کاروان راهیان نور حوزه 4 بسیج کارمندی شهرداری کلانشهر تبریز از مناطق عملیاتی غرب و شمالغرب کشور بازگشت جمعه 7 شهريور 1393
آرشیو