نمایش همه
  • 1475323.jpg ۱۳۹۶-۱۰-۲۴ ۱۱:۴۲

    شهری که صدا ندارد!

    شهریارنیوز: مطالعات نشان داده اند که نویز و آلودگی صوتی همراه با استرس، الگوهای منفی خواب، مشکلات تمرکز، کاهش شنوایی دائمی، فشار خون بالا و همچنین عوارض قلبی عروقی همراه است.

  • 1483187136_1.jpg ۱۳۹۶-۱۰-۲۴ ۰۹:۴۱

    سهم درآمدهای پایدار از سبد درآمدی شهرهای بزرگ جهان

    شهریارنیوز:نگاهی به وضعیت بودجه شهرهای مختلف جهان حاکی از اینست که مهمترین منبع درآمدی پایدار در اکثر شهرهای جهان عوارض و مالیاتها هستند.