نمایش همه
  • n82794913-72109038.jpg ۱۳۹۶-۱۰-۲۴ ۰۹:۴۴

    نقش مدیران شهری در بهبود بستر کسب و کار

    شهریارنیوز:مدیران شهری با بازنگری در قوانین و کاهش زمان و هزینه اخذ گریدها می توانند در نهایت به ارتقای شاخص سهولت کسب و کار در ایران کمک کنند. در این عرصه حمایت از گسترش دولت الکترونیک و برخط شدن خدمات شهرداری می تواند یک نقش حیاتی داشته باشد.