چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۰۸:۵۱
کد خبر38131

معاون اداری و مالی شهردار تبریز:
تعامل مستمر با نمایندگان گروه‌های کارگری، ضرورت سازمانی است

zzzz-25-11.JPG

شهریارنیوز: معاون اداری و مالی شهردار تبریز گفت: تعامل مستمر با نمایندگان گروه‌های کارگر، زمینه مناسبی برای شناخت دقیق ضرورت‌های سازمانی و مالی این طیف ایجاد خواهد کرد.

به گزارش شهریار، مظفر سلیمانی در دیدار با نمایندگان گروه‌های مختلف کارگری با بیان این مطلب اظهار داشت: تنوع فعالیت‌های اجرایی در شهرداری تبریز موجب شده طیف‌های مختلف خدماتی در این مجموعه وسیع فعالیت کنند؛ از نقطه‌نظر سازمانی، هر یک از این طیف‌ها نیازمند ضرورت‌های خاص و توجهات ویژه‌ای هستند.
وی اضافه کرد: ارتباط با نمایندگان گروه‌های کارگری، از این حیث، حایز اهمیت بوده و به تداوم قوانین حمایتی از کارگران خواهد انجامید.
سلیمانی خاطرنشان کرد: شرایط ارزشمندی که شهرداری تبریز در سال‌های اخیر، در چارچوب قانون به تصویب شورای شهر رسانده و در قالب حمایت از کارگران اجرایی کرده، قطعاً در کیفیت خدمات و انگیزه‌های فعالیت این قشر خواهد داشت.
معاون اداری و مالی شهردار تبریز تاکید کرد: با توجه به تاکیدات مکرر شهردار محترم و ماموریت‌های خاص معاونت، خود را موظف به تعامل با گروه‌های کارگری می‌دانیم تا شرایط سازمانی این قشر را به نقطه مطلوب برسانیم.

ارسال نظر