دوشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۵
کد خبر39402

با امضا قرارداد همکاری بین اداره کل پست و سازمان مدیریت حمل و نقل بار تبریز صورت گرفت:
تسهیل مراحل اخذ پروانه فعالیت خودروهای حمل بار درون شهری تبریز و آذربایجان شرقی

_DSC9112.JPG

شهریارنیوز: با امضای قرارداد همکاری بین سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری و حومه شهرداری تبریز و اداره پست، مراحل اخذ پروانه فعالیت خودروهای حمل بار درون شهری تبریز و استان آذربایجان شرقی تسهیل شد.

به گزارش شهریار، در راستای تسهیل مراحل اخذ پروانه فعالیت خودروهای حمل و نقل درون شهری در استان آذربایجان شرقی، سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری و حومه شهرداری تبریز و اداره کل پست استان آذربایجان شرقی تفاهم نامه ای امضا کردند.

بر اساس این تفاهم نامه اداره کل پست استان مراحل تشکیل پرونده متقاضیان، تکمیل پرونده و همچنین ارسال وتحویل پروانه فعالیت خودروهای حمل بار درون شهری در شهرهای استان آذربایجان شرقی را عهده دار خواهد بود.

همچنین سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری و حومه شهرداری تبریز بعد از دریافت پرونده ها از اداره کل پست در مدت یک هفته، پروانه فعالیت خودروهای حمل بار درون شهری در کل استان را صادر خواهد کرد. پروانه فعالیت خودروهای حمل بار درون شهری در کل استانهای کشور معتبر خواهد بود.

این قرارداد در راستای اجرای مصوبه هیئت وزیران به منظور تامین سوخت مورد نیاز ناوگان حمل و نقل بار و مسافر و صورتجلسات کارگروه ساماندهی ناوگان حمل و نقل بار و مسافر درون شهری وزارت کشور و مصوبه هیئت مدیره سازمان حمل و نقل بارمنعقد شده است

محمد پور بزرگ مدیرکل اداره کل پست استان آذربایجان شرقی و فاضل نادری رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری تبریز این قرارداد را امضا کردند.

بر اساس مواد این قرارداد اداره پست در مرحله اول : تشکیل پرونده برای متقاضی شامل (فرمها، پاکات، تعهد نامه ها و .....) اخذ مدارک مورد نظر شهرداری جهت صدور پروانه فعالیت را انجام خواهد داد.

در مرحله دوم ، تکمیل پرونده متقاضی و کنترل مدارک مأخوذه و ارسال آنها به سازمان حمل ونقل بار درون شهری جهت صدور پروانه فعاليت  صورت خواهد گرفت.

همچنین در مرحله سوم دریاففت پاکت حاوی پروانه فعالیت وسایر علایم و مدارک از سازمان و ارسال آن به آذرس متقاضی در استان آذربایجان شرقی انجام خواهد گرفت.

 

ارسال نظر