شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۶ - ۱۳:۴۷
کد خبر41660

مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تبریز خبر داد؛
تلاش مضاعف برای افزایش منابع درآمدی در شهرداری تبریز

حسین زاده.jpg

شهریارنیوز: اداره کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تبریز در راستای افزایش هم افزایی سازمانی و شناسایی نارسائیها و مشکلات درون سازمانی و همچنین تلاش مضاعف برای افزایش منابع درآمدی با مشارکت معاونین ادارات کل بازرسی و حقوقی شهر تبریز، تشکیل جلسه داد.

به گزارش شهریار، محمد حسین زاده، مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تبریز در این جلسه گفت: برای تحقق بودجه سال 1396 و وصول درآمدهای شهرداری تبریز برای تامین نقدینگی در جهت ارائه خدمات بهینه و مطلوب به شهروندان لازم است مناطق شهرداری با برنامه ریزی اصولی نسبت به رسیدن به اهداف عالیه سازمانی تلاش کنند.

وی ادامه داد: با در نظر گرفتن شرایط کنونی اقتصاد کشور و کاهش تمایل برای اخذ پروانه های ساختمانی می بایست در خصوص درآمدهای پایدار (نوسازی ،کسب و پیشه و مشاغل) اقدامات اساسی نسبت به فرهنگ سازی و وصول عوارض با تلاش و فعالیت و پیگیری های موثر پرسنل شهرداری جدیت لازم بعمل آید.

حسین زاده تصریح کرد: در خصوص وصول مطالبات شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی می بایست با جدیت و کوشش مناسب نسبت به اخذ مبالغ چکهای برگشتی در مناطق اقدام عملیاتی انجام گیرد.

مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تبریز افزود: برای نظارت و کنترل اقدامات مناطق کمیته ای با حضور مدیران کل محترم بازرسی، مالی، حقوقی تشکیل یافته و برابر برنامه سازمان بندی در هفته های آینده بصورت میدانی از مناطق بازدید و بررسی های لازم انجام خواهد گرفت.

در ادامه، غنی زاده معاون اداره کل بازرسی نسبت به پیگیری عوامل منطقه در جهت اخذ حق و حقوق شهرداری تبریز از اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین برنامه ریزی برای پرداخت طلب پیمانکاران و سایر اشخاص حقیقی

 مطالبی را ارائه کرد.

گفتنی است؛ در پایان مدیر کل تشخیص و وصول درآمد با جمع بندی مباحث جلسه، دقت در توزیع قبوض نوسازی –کسب و پیشه و خدمات پسماند برای اخذ عوارض را از سوی واحدهای مرتبط در مناطق ، مورد تاکید قرار داد.

شایان ذکر است؛ در این جلسه مدیران مالی، درآمد، نوسازی، مشاغل و دایره چک تمامی مناطق دهگانه حضور داشتند.

ارسال نظر