شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ - ۲۱:۴۹
کد خبر43392

شتمین دوره مسابقات دو و میدانی داخل سالن قهرمانی آسیا – تهران 2018/
برنز ۴ در ۴۰۰ متر برای ایران / تیم ملی با سجاد هاشمی برنز گرفت

سجاد هاشمی.jpg

شهریارنیوز: تیم دوی ۴ در ۴۰۰ متر مردان ایران مدال برنز مسابقات داخل سالن آسیا را کسب کرد.

فینال این ماده با حضور ۶ تیم برگزار شد که در پایان تیم قطر با زمان ۳:۱۰.۰۸ دقیقه به مقام قهرمانی رسید، قزاقستان با یک ۳:۱۱.۶۸ دقیقه نقره گرفت و تیم کشورمان با ۶ صدم ثانیه کمتر نسبت به قزاقستان به برنز بسنده کرد.

علی خدیور، رضا کاشف، مهدی رحیمی و سجاد هاشمی آهنگری ترکیب تیم ایران را تشکیل دادند.

ارسال نظر