چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷ - ۰۷:۲۹
کد خبر45512

برنامه کامل گروهی مسابقات در رده سنی نوجوانان و جوانان اعلام شد

11.jpg

شهریارنیوز: آخرین برنامه مسابقات فوتسال جام تبریز 2018 در رده سنی نوجوانان و جوانان اعلام شد.

به گزارش شهریار، آخرین برنامه مسابقات جام فوتسال تبریز 2018 در رده سنی نوجوانان و جوانان اعلام شد.
 

ردیف روز تاریخ مسابقه مابین دو تیم ساعت سالن از گروه آدرس سالن

1 شنبه 29/2/97 شهید مفتح – گسترش فوتبال نوین ( نوجوانان) 21:15 شهدای خطیب یک میدان رسالت
2 " " شهید پناهی طالقانی- شاهین مارالان ( نوجوانان) 22:15 " یک "
3 " " ستارگان رسالت – شهید مفتح( جوانان) 23:15 " یک "
4 " " دوچرخه حیدرآباد – مسعود ابوذر ( جوانان) 00:15 بامداد " یک "

5 یک شنبه 30/2/97 مهرآوران آخونی – منتظران عباسی ( نوجوانان) 21:15 شهدای خطیب دو میدان رسالت
6 " " شاهین دامپزشکی – یاران محله توماس( نوجوانان) 22:15 " دو "
7 " " شهید محراب حوزه6- شهدای الهادی(جوانان) 23:15 " دو "
8 " " صالحین شهید صدر- خادمین شهدای میثاق 00:15 بامداد " دو "

9 دوشنبه 31/2/97 مدرسه محمدباقر- نخبگان خ ارتش(نوجوانان) 21:15 شهدای خطیب سه میدان رسالت
10 " " الغدیرقره باغی- مینیاتور الف ( نوجوانان) 22:15 " سه "
11 " " شهدای مدافع حرم منبع – ایرانا عباسی(جوانان) 23:15 " سه "
12 " " شهید پناهی – پایگاه ظفرحوزه9 بسیج(جوانان) 00:15 بامداد " سه "

13 سه شنبه 1/3/97 شهیددهقان ب حجتی- عقاب مهر ( نوجوانان) 21:15 شهدای خطیب چهار میدان رسالت
14 " " ستارگان خطیب – شهید کنعانی حوزه6(نوجوانان) 22:15 " چهار "
15 " " شهید ابرهیمی عباسی – عقاب مهر نصف راه(ج) 23:15 " چهار "
16 " " شهید دهقان حجتی – عقاب منصور(جوانان) 00:15 بامداد " چهار "

17 چهارشنبه 2/3/97 شهدای طالقانی – سپهر آذربایجان(نوجوانان) 21:15 شهدای خطیب پنج میدان رسالت
18 " " تکنیک مشروطه – شهید علیپور(نوجوانان) 22:15 " پنج "
19 " " مدافع حرم آذربایجان – باشگاه الغدیر ( جوانان) 23:15 " پنج "
20 " " شهید اکبرزوار شنب غازان – امید مشروطه ( جوانان) 00:15 بامداد " پنج "

21 پنج شنبه 3/3/97 صدرنشینان رضوانشهر – ایرانا عباسی(نوجوانان) 21:15 شهدای خطیب شش میدان رسالت
22 " " شهیدحجتی سرخاب – گسترش نصف راه(نوجوانان) 22:15 " شش "
23 " " شهید علیپور – شهدای ائمه آخونی ( جوانان) 23:15 " شش "
24 " " فرهنگ باسمنج – موکب شریفی ( جوانان) 00:15 بامداد " شش "

25 جمعه 4/3/97 فرهنگ باسمنج – سانتوز طالقانی ( نوجوانان) 21:15 شهدای خطیب هفت میدان رسالت
26 " " فوتبال گستر شهرک امام – کندرود ( نوجوانان) 22:15 " هفت "
27 " " آرمین آذربایجان – شهید اکرامی سرخاب(جوانان) 23:15 " هفت "
28 " " آذرخش پاستور – آذروصال ( جوانان) 00:15 بامداد " هفت "

29 شنبه 5/3/97 شهید دهقان الف – نوجوانان شهرک اندیشه(نوجوانان) 21:15 شهدای خطیب هشت میدان رسالت
30 " " آرمین آذربایجان – منتخب ابوذر ( نوجوانان) 22:15 " هشت "
31 " " مینیاتور منبع آب – کندرود ( جوانان) 23:15 " هشت "
32 " " سپهر آذربایجان – فجر یوسف آباد 00:15 بامداد " هشت "

33 یکشنبه 6/3/97 نام آوران ارم – پرشین جمعیت پاسداران(نوجوان 21:15 شهدای خطیب نه میدان رسالت
34 " " مینیاتور ب منبع- آزادی ائل گلی(نوجوانان) 22:15 " نه "

35 دوشنبه 7/3/97 شهیدمفتح – شاهین مارالان( نوجوانان) 21:30 " یک "
36 " " شهید پناهی طالقانی – گسترش فولاد نوین(نوجوانان 22:30 " یک "
37 ستارگان رسالت – مسعود خیابان ابوذر(جوانان) 23:30 " یک "
38 دوچرخه حیدرآباد – شهید مفتح(جوانان) 00:30 بامداد " یک "

39 سه شنبه 8/3/97 مهرآوران آخونی – یاران محله توماس(نوجوانان 21:30 " دو "
40 " " شاهین دامپزشکی – منتظران قائم عباسی(نوجوانان 22:30 " دو "
41 شهید میراب ح6- خادمین شهدای میثاق(جوانان) 23:30 " دو "
42 صالحین شهیدصدر- شهدای الهادی(جوانان) 00:30 بامداد " دو "

43 چهارشنبه 9/3/97 مدرسه محمدباقر- مینیاتور الف(نوجوانان 21:30 " سه "
44 " " الغدیر قره باغی - نخبگان خیابان ارتش(نوجوانان 22:30 " سه "
45 شهدای مدافع حرم منبع- پایگاه ظفرحوزه9(جوانان 23:30 " سه "
46 شهید پناهی – ایرانا عباسی ( جوانان) 00:30 بامداد " سه "

47 پنجشنبه 10/3/97 شهیددهقان ب حجتی- شهیدکنعانی حوزه6(نوجوانان) 21:15 شهدای خطیب چهار میدان رسالت
48 " " ستارگان خطیب – عقاب مهر( نوجوانان) 22:15 " " "
49 " " شهیدابراهیمی عباسی – عقاب منصور(جوانان 23:30 " " "
50 " " شهید دهقان حجتی – عقاب مهر نصف راه(جوانان 00:30 بامداد " " "

51 جمعه 11/3/97 شهدای طالقانی – شهید علیپور(نوجوانان) 21:30 " پنج "
52 " " تکنیک مشروطه – سپهرآذربایجان(نوجوانان) 22:30 " " "
53 " " شهدای مدافع حرم آذربایجان- امیدمشروطه(جوانان 23:30 " " "
54 " " شهیداکبرزوارشنب غازان- تیم الغدیر(جوانان 00:30 بامداد " " "

55 شنبه 12/3/97 صدرنشینان رضوانشهر- گسترش نصف راه(نوجوانان) 21:30 " شش "
56 " " شهیدحجتی سرخاب – ایرانا عباسی(نوجوانان) 22:30 " " "
57 " " شهید علیپور – موکب شریفی ( جوانان) 23:30 " " "
58 " " فرهنگ باسمنج- شهدای ائمه شریفی(جوانان) 00:30 بامداد " " "

59 شنبه 12/3/97 فرهنگ باسمنج- کندورد( نوجوانان) 21:30 شهروند هفت شهیدان ذاکر
60 " " فوتبال گسترشهرک امام- سانتوزطالقانی(نوجوانان) 22:30 " " "
61 " " آرمین آذربایجان- آذروصال ( جوانان) 23:30 " " "
62 " " آذرخش پاستور- شهیداکرامی سرخاب(جوانان) 00:30 بامداد " " "

63 سه شنبه 8/3/97 شهید دهقان الف – منتخب ابوذر(نوجوانان) 21:15 شهروند هشت خیابان شهیدان ذاکر
64 " " آرمین آذربایجان – نوجوانان اندیشه( نوجوانان) 22:15 " " "
65 " " مینیاتورمنبع آب – فجریوسف آباد(جوانان) 23:30 " " "
66 " " سپهرآذربایجان- جوانان کندرود(جوانان) 00:30 بامداد " " "

67 چهارشنبه 9/3/97 نام آوران ارم – آزادی ائل گلی ( نوجوانان) 21:30 " نه "
68 " " مینیاتور ب منبع – جمعیت امام علی پاسدارن(نوجوانان) 22:30 " " "
69 " " شهید مفتح – شهید پناهی طالقانی(نوجوانان) 23:30 " یک "
70 " " شاهین مارالان – گسترش فولاد نوین ( نوجوانان) 00:30 بامداد " یک "

71 جمعه 11/3/97 مهرآوران آخونی – شاهین دامپزشکی(نوجوانان) 21:30 ارم دو ارم. جنب آتش نشانی
72 " " یاران محله توماس – منتظران قائم عباسی(نوجوانان) 22:30 " دو
73 " " ستارگان رسالت – دوچرخه رضوانشهر(جوانان) 23:30 " یک
74 " " مسعود ابوذر – شهید مفتح(جوانان) 00:30 بامداد " یک
75 " " مدرسه محمدباقر – الغدیر قره باغ( نوجوانان) 21:30 مشروطه سه
76 " " مینیاتور الف – نخبگاه خیابان ارتش( نوجوانان) 22:30 " سه
77 " " شهیدمیراب حوزه6- صالحین شهید صدر(جوانان) 23:30 " دو
78 " " خادمین شهدای میثاق- شهدای الهادی(جوانان) 00:30 بامداد " دو

79 جمعه 11/3/97 شهدای مدافع حرم منبع- شهید پناهی(جوانان) 23 عدالت اکبری سه ائل گلی. پشت مترو
80 " " پایگاه ظفرحوزه9- ایرانا عباسی(جوانان) 24 " سه "

81 شنبه 12/3/97 شهیددهقان ب حجتی- ستارگان رسالت(نوجوانان 21:30 سفیر امید چهار شهرک طالقانی
82 " " شهیدکنعانی حوزه6- عقاب مهر(نوجوانان) 22:30 " " "
83 " " شهیدابراهیمی عباسی- شهید دهقان حجتی(جوانان 23:30 " " "
84 " " عقاب منصور – عقاب مهر نصف راه ( جوانان) 00:30 بامداد " " "
85 " " شهدای طالقانی – تکنیک مشروطه(نوجوانان) 21:30 مشروطه پنج خیابان امامیه
86 " " شهید علیپور – سپهر آذربایجان( نوجوانان) 22:30 " "
87 " " شهدای مدافع آذربایجان- شهیدزوارشنب غازان(جوانان 23:30 " "
88 " " امید مشروطه – پایگاه الغدیر(جوانان) 00:30 بامداد " "
89 " " شهید دهقان الف – آرمین آذربایجان(نوجوانان) 21:30 ارم هشت ارم. جنب آتش نشانی
90 " " منتخب ابوذر- نوجوانان شهرک اندیشه(نوجوانان 22:30 " "
91 " " مینیاتورمنبع آب – سپهر آذربایجان(جوانان) 23:30 " "
92 " " فجر یوسف آباد – جوانان کندرود(جوانان) 00:30 بامداد " "

** ** ** ******* ** ** ** **
** ** ** ******* ** ** ** **

93 جمعه 18/3/97 صدرنشینان رضوانشهر- شهیدحجتی سرخاب(نوجوانان 21:30 عدالت اکبری شش ائل گلی.پشت مترو
94 " " گسترش نصف راه – ایرانا عباسی(نوجوانان) 22:30 " " "
95 " " شهید علیپور- فرهنگ باسمنج(جوانان) 23:30 " " "
96 " " موکب شریفی – شهدای ائمه آخونی(جوانان) 00:30 بامداد " " "
97 " " فرهنگ باسمنج- فوتبال گسترشهرک امام(نوجوان 21:30 ارم هفت ارم. جنب آتش نشانی
98 " " نوجوانان کندرود – سانتوز طالقانی(نوجوانان) 22:30 " " "
99 " " آرمین آذربایجان – آذرخش پاستور(جوانان) 23:30 " " "
100 " " آذروصال – شهیداکرامی سرخاب(جوانان) 00:30 بامداد " " "
101 " " نام آوران ارم- مینیاتورب منبع(نوجوانان) 22 مشروطه نه
102 " " آزادی ائل گلی-پرشین پاسداران(نوجوانان) 23 " نه

 

ارسال نظر