یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۷
کد خبر45660

توسط سازمان مدیریت پسماند صورت می پذیرد
ارائه آموزش های شهروندی مدیریت اصولی پسماندها در واحدهای صنعتی

328.jpg

شهریارنیوز: سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز در راستای ایجاد و توسعه صنایع سبز با هدف افزایش جلب مشارکت در خصوص مدیریت اصولی پسماندها آموزش های شهروندی را در واحدهای صنعتی اجرا می کند.

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز، ارائه آموزش های شهروندی در واحدهای صنعتی در راستای توسعه صنایع سبز و افزایش جلب مشارکت در خصوص مدیریت اصولی پسماندها در کارخانه سیمان صوفیان نیز صورت پذیرفت.
دکتر اصغری مدیرعامل سازمان با بیان این مطلب که : بسط آموزش های شهروندی در زمینه آشنایی با مدیریت اصولی پسماندها در گروه های هدف مختلف جامعه صورت می پذیرد، افزود : واحدهای صنعتی می توانند با ایجاد برخی زیرساخت ها و استفاده از پتانسیل موجود، تعامل خوبی در خصوص مشارکت در کاهش تولید پسماند و تفکیک از مبدا نیز داشته باشند.
همچنین وی افزود : برآن هستیم همراه با ارائه کارگاه های آموزشی در واحدهای صنعتی آنها را به سمت صنایع سبز موافق با محیط زیست نیز توسعه دهیم و ارائه خدماتی همسو با محیط زیست را در همان واحد صنعتی نیز مهیا سازیم.
شایان ذکر است به افراد شرکت کننده در  دوره های آموزشی ، گواهینامه آموزشی پایان دوره نیز اعطا خواهد شد.

ارسال نظر