سه‌شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۲
کد خبر45731

با تلاش شبانه روزي عوامل حوزه معاونت خدمات شهري انجام گرفت:
اجراي سياست " ناحيه محوري" در مناطق دهگانه شهرداري تبريز

238.jpg

شهریارنیوز:با تلاش شبانه روزي عوامل حوزه معاونت خدمات شهري و اجرائي شهرداري تبريز، سياست "ناحيه محوري" در سطح حوزه مناطق دهگانه شهرداري تبريزدر حال انجام است.

به گزارش  شهریار به نقل از روابط عمومي و امورفرهنگي معاونت خدمات شهري و اجرائي شهرداري تبريز، پس از تدوين و ابلاغ سياست " ناحيه محوري" از سوي اين معاونت و تشريح اهداف اجراي اين طرح، اقدامات عوامل حوزه خدمات شهري در مناطق ده گانه با تجهيز نواحي براي استقرار کامل اين سيستم آغاز شده است.
بنابراين گزارش، با توجه به اينکه در تدوين اين سيستم کليه امورات مربوط به خدمات شهري از طريق مسئولين نواحي مديريت و عملياتي مي شود و مسئول ناحيه مسئوليت مستقيم انجام امورات خدماتي ناحيه مربوطه را برعهده دارد لذا اکيپ هاي جوشکاري، نقاشي، بنائي، آسفالت و برق از کارگاه هاي اماني منفک و ضمن استقرار در نواحي زير نظر مستقيم مسئول ناحيه انجام وظيفه مي نمايند.
براساس این گزارش، با توجه به ماهيت سيستم " ناحيه محوري" و آيتم هايي که در اجراي اين سياست در اولويت کاري قرار گرفته، عملياتي همچون حذف موانع فيزيکي و زوائد بصري و نيز نازيبائيها از سطح ناحيه و رفع خطر از موارد خطرآفرين و ايجاد زيبائي در معابر عمومي شهر از سوي عوامل حوزه معاونت خدمات شهري در مناطق دهگانه شهرداري بطور شبانه روزي در حال انجام است.
براين اساس، رسيدگي به وضعيت فضاي سبز سطح ناحيه و حل کليه نواقصات و موارد موجود با هماهنگي  واحد فضاي سبز منطقه،همسطح سازي دريچه ها،لکه گيري آسفالت بطور مستمر در محلهاي مورد نياز، حذف پلهاي زائد و تابلوهاي غير استاندارد و عمود برپياده روها، امحاء ديوارنوشته ها و طراحي و رنگ آميزي ديوارها، نقاشي اماکن تاريخي و ديدنيهاي آذربايجان برروي کافوهاي مخابراتي ، رنگ آميزي کرکره مغازه ها ، لايروبي مستمر آبروها و کانال ها،نظافت و پاکسازي سطح ناحيه و چندين مورد خدماتي ديگر که از سوي نيروهاي حوزه معاونت خدمات شهري شهرداري و در ساعات شبانه روز انجام مي گيرد.

ارسال نظر