سه‌شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۱
کد خبر45740

رویدادهای مهم 22 خرداد در تقویم خورشیدی

47.jpg

شهریارنیوز: نگاهی به رویدادهای مهم 22 خرداد در تقویم خورشیدی

• انجمن ولایتی فارس طی تلگرافی که به ایالات مخابره نمود خلع محمدعلی شاه را از سلطنت درخواست نمود و حق تعیین پادشاه را به مجلس شورای ملی داد. (1287 ش)

• تاجگذاری‌ احمد شاه‌ قاجار در 18 سالگی (1293 ش)

• انتشار روزنامه‌ فرمان‌ (1322 ش)

• توقیف‌ روزنامه‌‌های‌ صدای‌ طن‌ و وظیفه‌ به‌ دستوئر شهربانی (1327 ش)

• عده زیادی از دانشجویان ایران در امریکا علیه رژیم و شاه دست به تظاهرات زدند. (1350 ش)

• ساختمان پالایشگاه نفت در تبریز با ظرفیت 80 هزار بشکه در روز، آغاز شد. (1354 ش)

• شهادت شهید رسول جاهدالوار (1366 ش)

• رحلت عالم بزرگوار آیت‎اللَّه شیخ "علی مشكات" (1369 ش)

• شهادت برادر "رسول منتظری" دیپلمات ایرانی در بوسنی و هرزگوین (1372 ش)

• درگذشت عالم مبارز آیت‌‏اللَّه "میرزا كاظم دینوری" (1374 ش)

• ارتحال عالم مجاهد و فقیه جلیل آیت‌‏اللَّه "مجدالدین محلاّتی" (1378 ش)

رویدادهای مهم این روز در تقویم قمری:

• درگذشت "موسی بن یونس" فقیه و ریاضی دان مسلمان (639 ق)

• درگذشت "ابن مرزوق حفید" فقیه و ادیب مسلمان (842 ق)

• تولد "میرزا مرتضی خان فرهنگ" شاعر و نویسنده‏‌ی ایرانی (1301 ق)

رویدادهای مهم این روز در تقویم میلادی (12 ژوئن):

• روزی كه ژاندارك فرماندهی فرانسویان را به دست گرفت. (1429 ق)

• تصرف سرزمین "شیلی" توسط استعمارگران اسپانیایی (1540 م)

• نبرد نرماشیر و فراری شدن محمد خان یاغی (1805 م)

• اولین آزمایش برای مهار و به كارگیری انرژی حرارتی خورشید (1914 م)

• درگذشت‌ " توماس‌ باتاچک‌ " پیشگام‌ صنعت‌ کفش‌ سازی‌ (1932 م)

• روز ملی "فیلیپین"

• روز ملی فدراسیون روسیه
سه شنبه 22/3/1397

ارسال نظر