پنجشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۸:۴۳
کد خبر47716

برنامه دور نخست مسابقات فوتسال بانوان جام تبریز 2018 اعلام شد

6.jpg

شهریارنیوز: برنامه دیدار های دور نخست مسابقات فوتسال بانوان جام تبریز 2018 از سوی مسئولان برگزاری این رقابت ها اعلام شد.

مسابقات فوتسال بانوان جام تبریز 2018 با حضور تیم های بانوان از محلات مختلف تبریز و در چارچوب مسابقات نخستین دوره المپیاد ورزشی محلات این شهر برگزار می شود که برنامه دیدارهای دور نخست این مسابقات به شرح زیر اعلام شد:

دور اول – روز اول – سالن حسین خان باغبان (مشروطه) – شنبه 20 مردادماه
شهریار عباسی – انجمن ندای ورزشکاران باغشمال – ساعت 9
تورنادو – دانشگاه تبریز (الف) – ساعت 10:15
امید تبریز یک (مارالان)- استاد شهریار(ب) – ساعت 11:30
امید تبریز 2 (مارالان) – هلال احمر (ج) – ساعت 12:45
جوانان هلال احمر 2- کیانی شهید رجایی – ساعت 14
نخبگان ارتش – جوانان هلال احمر یک – ساعت 15:15
دانشگاه تبریز (ب) – ستارگان تبریز – ساعت 16:30
تیبای مشروطه یک - هلال تبریز - ساعت 17:45
در این روز تیم های هلال احمر (ب)، ستارگان میانه، تیبای مشروطه 2، شهربانوی منبع استراحت می کنند.

دور اول – روز دوم – سالن حسین خان باغبان (مشروطه) – یکشنبه 21 مردادماه
کیانی شهید رجائی – هلال احمر (ب) – ساعت 9
جوانان هلال احمر یک - ستارگان میانه - ساعت 10:15
ستارگان تبریز – تیبای مشروطه 2 – ساعت 11:30
هلال تبریز- شهر بانوی منبع – ساعت 12:45
شهریار عباسی - جوانان هلال احمر 2 – ساعت 14
تورنادو - نخبگان ارتش – ساعت 15:15
امید تبریز یک (مارالان) - دانشگاه تبریز (ب) – ساعت 16:30
امید تبریز 2 (مارالان) - تیبای مشروطه یک – ساعت 17:45
تیم های انجمن ندای ورزشکاران باغشمال، دانشگاه تبریز (الف)، استاد شهریار (ب) و هلال احمر (ج) در روز دوم این مرحله استراحت می کنند.

دور اول – روز سوم – سالن حسین خان باغبان (مشروطه) – دوشنبه 22 مردادماه
جوانان هلال احمر 2- انجمن ندای ورزشکاران باغشمال – ساعت 9
نخبگان ارتش – دانشگاه تبریز (الف) – ساعت 10:15
دانشگاه تبریز(ب) – استاد شهریار (ب) – ساعت 11:30
تیبای مشروطه یک – هلال احمر (ج) – ساعت 12:45
شهریار عباسی – هلال احمر (ب) – ساعت 14
تورنادو – ستارگان میانه – ساعت 15:15
امید تبریز یک (مارالان) - تیبای مشروطه 2 – ساعت 16:30
امید تبریز 2 (مارالان) - شهربانوی منبع – ساعت 17:45
در روز سوم این مسابقات تیم های کیانی شهید رجایی، جوانان هلال احمر یک، ستارگان تبریز و هلال تبریز قرعه استراحت خواهند داشت.

دور اول – روز چهارم – سالن حسین خان باغبان (مشروطه) – سه شنبه 23 مردادماه
شهریار عباسی – کیانی شهید رجایی – ساعت 9
تورنادو – جوانان هلال احمر یک – ساعت 10:15
امید تبریز یک ( مارالان ) – ستارگان تبریز – ساعت 11:30
امید تبریز2( مارالان ) – هلال تبریز – ساعت 12:45
انجمن ندای ورزشکاران باغشمال – هلال احمر (ب) – ساعت 14
دانشگاه تبریز (الف ) – ستارگان میانه – ساعت 15:15
استاد شهریار (ب) – تیبای مشروطه 2 – ساعت 16:30
هلال احمر (ج) - شهربانوی منبع – ساعت 17:45
تیم های جوانان هلال احمر 2، نخبگان ارتش، دانشگاه تبریز (ب) و تیبای مشروطه یک در این روز از مسابقات استراحت می کنند.

دور اول – روز پنجم – سالن حسین خان باغبان (مشروطه) – چهارشنبه 24 مردادماه
جوانان هلال احمر 2- هلال احمر (ب) – ساعت 9
نخبگان ارتش – ستارگان میانه – ساعت 10:15
دانشگاه تبریز(ب) - تیبای مشروطه 2 – ساعت 11:30
تیبای مشروطه یک - شهربانوی منبع – ساعت 12:45
کیانی شهیدرجایی– انجمن ندای ورزشکاران باغشمال – ساعت 14
جوانان هلال احمر یک - دانشگاه تبریز (الف) – ساعت 15:15
ستارگان تبریز- استاد شهریار (ب) – ساعت 16:30
هلال تبریز- هلال احمر (ج) – ساعت 17:45
در روز پایانی این دور تیم های شهریار عباسی، تورنادو، امید تبریز یک (مالاران) و امید تبریز 2 (مارالان) استراحت خواهند کرد.

 

ارسال نظر