دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۹:۱۰
کد خبر47873

در پانزدهمین جلسه کمیته فنی سازمان حمل ونقل بار؛
ضوابط عمومی احداث پایانه ها، توقفگاه ها ، انبارها و باراندازها تصویب شد

22.jpg

شهریارنیوز: در پانزدهمین جلسه کمیته فنی سازمان حمل ونقل بار، ضوابط عمومی احداث پایانه ها، توقفگاه ها ، انبارها و باراندازها تصویب شد

پانزدهمین جلسه کمیته فنی سازمان حمل ونقل بارشهرداری تبریز با حضور نمایندگان فرمانداری،پلیس راهورتبریز و سایر اعضاء این کمیته برگزار شد.

فاضل نادری مدیرعامل این سازمان در ابتدای جلسه با اشاره به اهمیت برگزاری کمیته فنی و تبادل افکار و تصمیمات جمعی از تدوین ضوابط عمومی احداث پایانه ها ، باراندازها و توقف گاه ها و انبارها برای اولین بار خبرداد.

نادری در ادامه با تاکید بر اینکه صدور مجوز برای فعالیت پایانه و بار انداز و توقف گاه و انبار از اختیارات سازمان حمل ونقل بارشهرداری میباشد ، تقاضای تشگیل کمیته کارشناسی برای تدوین ضوابط اختصاصی برای هریک از موارد فوق را نمود.

در ادامه سه موضوع دستورکار این جلسه ( تعیین ساعات موثر برای ایستگاه های بار حاشیه ای _ نحوه شروع اقدام برای ساماندهی اولیه باربران بازار و صدور کارت شناسایی موقت برای آنها- ضوابط عمومی برای احداث پایانه ها- توقفگاه ها- بارانداز ها و انبارها)  توسط شهبازی معاون فنی و اجرائی سازمان مطرح و پس از توضیحات تکمیلی کارشناسان و مسئولین ذیربط درسازمان و بحث و بررسی اعضاء کمیته تصویب شد.

ارسال نظر