چهارشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۶
کد خبر48583

بیمه مسئولیت مدنی آسانسور چیست؟

930668_359.jpg

شهریارنیوز: بیمه مسئولیت مدنی آسانسور، خسارت و زیان وارده به اشخاص ثالث را برای استفاده از آسانسور، هنگام ورود و ترک آسانسور که ناشی از مالکیت، مراقبت و تعمیر و نگهداری آن بوده و بیمه‌گذار طبق قانون، مسئول شناخته می‌شود جبران می‌کند.

طبق این قرارداد هرگونه حادثه منجر به خسارت و صدمة بدنی که از نقص فنی چرخها، در و تجهیزات آسانسور ناشی شود پوشش بیمه‌ای خواهد داشت.

پوشش بیمه مسئولیت مدنی آسانسور می‌تواند شامل جرح و صدمة بدنی و خسارت مادی وارده به اشخاص ثالث و خسارت ناشی از برخورد فیزیکی خود آسانسور باشد. پوشش اولی و دومی از نوع مسئولیت است.

عمده‌ترین خسارت ناشی از استفاده از آسانسور را می‌توان در محل‌هایی که عمومی بوده و افراد مختلف از آن استفاده می‌نمایند، مانند هلتها، مجتمع‌های آپارتمانی، ساختمان‌های اداری، انبار‌ها و ... جستجو کرد. در مورد کارخانجات، انبار‌های عمومی و گاراژ‌ها که آسانسور فقط اختصاص به حمل بار دارد، خسارت اغلب به اموال اشخاص ثالث وارد می‌شود که بیمه‌گذار طبق قانون، مسئول جبران آن خواهد بود.

ارسال نظر