سه‌شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۸
کد خبر50288

در راستای آرامسازی و روانسازی ترافیکی؛
طرح تامین دسترسی به پارکینگ تفرجگاه عون ابن علی مورد بررسی قرار گرفت

00.JPG

معاونت فنی و عمرانی شهرداری تبریز در راستای آرامسازی و روانسازی ترافیکی مسیر عون بن علی در جلسه ای مشترک با سازمان ترافیک، طرح تامین دسترسی های مناسب به پارکینگ تفرجگاه عون ابن علی و اصلاحات مورد نیاز معابر پیرامونی آن را مورد بررسی قرار داد.

محمدحسین اسحقی معاون فنی و عمرانی شهردار در این جلسه گفت: درخواست سفر از تمام نقاط شهر به تفرجگاه عون ابن علی، مشکلات بسیار زیاد ترافیکی برای مراجعه کنندگان به این مرکز بوجود آورده است.

وی افزود: به منظور جلوگیری از خسارات تصادفات رانندگی و همچنین مشکلات روحی و روانی برای شهروندان یکی از عوامل موثر عامل که طرح هندسی مسیر است،  باید مورد بررسی قرار گیرد.

در تداوم جلسه پس از بررسی طرح پیشنهادی مقرر شد، کارشناسان فنی و ترافیکی طی بازدید مجدد از مسیر بر اساس پیشنهادات، بازبینی مجدد در طرح انجام دهند و پس از تایید در کمیته فنی ترافیک مطرح شود. 

گفتنی است؛ در این جلسه منیری فر جانشین معاون فنی و عمرانی و مدیران حوزه معاونت فنی و عمرانی نیز حضور داشتند.

ارسال نظر