پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۹ - ۱۲:۴۶
کد خبر69791

آگهی مناقصه عمومی:
واگذاری پروژه های عمرانی منطقه ۴

مناقصه

شهرداری منطقه چهار تبریز در نظر دارد تعدادی از پروژه های عمرانی خود را بشرح ذیل از طریق تشریفات مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکتهای رتبه دار و واجد شرایط واگذار نماید

شهرداری منطقه چهار تبریز در نظر دارد تعدادی از پروژه های عمرانی خود را بشرح ذیل از طریق تشریفات مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکتهای رتبه دار و واجد شرایط واگذار نماید لذا داوطلبین می توانند از تاریخ نشر آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد امور قرارداد منطقه چهار واقع در خیابان آذربایجان – جنب اداره کارو امور اجتماعی ساختمان قدیم شهرداری منطقه چهار مراجعه و پیشنهادات خود را لغایت ساعت ۱۲ روز دوشنبه مورخه ۹۹/۱۰/۲۲ به دبیرخانه منطقه تحویل نمایند:

۱-احداث سپتیک آب خام پارک قطران با برآورد اولیه ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال و سپرده   ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال(تجدید)

۲-شبکه آب خام خیابان بهار با برآورد اولیه ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال و سپرده ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال(تجدید)

۳-اجرای کانال شهید عباسزاده تا محل کانال خلیل آباد با برآورد اولیه ۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال و سپرده ۴۷۵۰۰۰۰۰۰ ریال(تجدید)

۴-احداث ساختمان پست برق واقع در امتداد خیابان شهید میلانی با برآورد اولیه ۳۷۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال و سپرده ۱۸۵۰۰۰۰۰۰ ریال(تجدید)

۵-تهیه مصالح آسفالت اساسی فاز اول با برآورد اولیه ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال و سپرده ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال(تجدید)

- تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و قرائت پیشنهادها ساعت ۱۳:۳۰ روز دوشنبه مورخه ۹۹/۱۰/۲۲   در ساختمان جدید شهرداری تبریز خواهد بود و حضور شرکت کنندگان در جلسه آزاد است .

- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار می باشد.

- کل هزینه چاپ آگهی به عهده برندگان مناقصه خواهد بود.

- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است.

 اکبر امجدی

 شهردار منطقه چهار تبریز

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.
4 + 9 =