چهارشنبه ۱ دی ۱۴۰۰ - ۱۳:۰۶
کد خبر78212

آگهی مزایده عمومی؛
اجاره پارکینگ ورودی تله کابین تبریز

پارکینگ عینالی

سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز در نظر دارد پارکینگ ورودی تله کابین تبریز را از طریق مزایده عمومی واگذار کند.

سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیأت مدیره سازمان در نظر دارد از طریق مزایده عمومی مورد ذیل را واگذار نماید:

عنوان مزایده : واگذاری یکساله منافع پارکینگ ورودی تله کابین تبریز

قیمت پایه کل : ۵/۱۷۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

میزان سپرده : ۲۵۸/۵۰۰/۰۰۰ریال

لذا از متقاضیان دعوت می شود با رعایت قانون منع مداخله در معاملات دولتی، از تاریخ انتشار آگهی جهت اخذ اسناد مزایده به سایت اینترنتی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) www.stadiran.ir مراجعه نمایند. لازم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهادات و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام خواهد شد. ضمناً مزایده گرانی که عضو سامانه نمی باشند جهت شرکت در مزایده باید نسبت به انجام مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی اقدام نمایند. سپرده شرکت در مزایده به صورت ضمانت نامه بانکی یا به صورت فیش بانکی به حساب شماره ۱۰۰۱۸۶۸۵۸۳۳۶۷ نزد بانک شهر به نام سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز واریز گردد. مهلت دریافت اسناد مزایده از روز ۱۴۰۰/۹/۲۹ لغایت ساعت ۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ در بستر سامانه ستاد می باشد. آخرین مهلت ارسال پیشنهادات تا ساعت ۱۲ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ می باشد. سپرده شرکت در مزایده به صورت فیزیکی تا ساعت ۱۲ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵به امور قراردادهای سازمان توسعه و عمران عون بن علی تحویل نمایند. بازگشایی پیشنهادات همانروز ساعت ۱۴ در بستر سامانه ستاد در محل اتاق جلسه سازمان واقع در اتوبان پاسداران – ورودی تله کابین تبریز- سازمان توسعه و عمران عون بن علی بوده و سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد و شرایط شرکت در مزایده مندرج و جزء لاینفک قرارداد خواهد بود. ضمناً هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.                                                                                                      

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.
4 + 3 =