چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۲
کد خبر37590

با حکم شهردار تبریز؛
مدیرکل امور اداری و منابع انسانی شهرداری تبریز منصوب شد

کریم فیضی مدیرکل امور اداری و منابع انسانی شهردرای تبریز

شهریارنیوز: با حکم شهردار تبریز مدیرکل امور اداری و منابع انسانی شهرداری تبریز منصوب شد.

به گزارش شهریار، کریم فیضی به عنوان مدیرکل امور اداری و منابع انسانی شهردرای تبریز منصوب شد.
دکتر نجفی، ضمن تقدیر از عظیم صفری در سال‌های خدمت صادقانه در شهرداری تبریز، کریم فیضی را به عنوان مدیرکل امور ادرای و منابع انسانی شهرداری تبریز منصوب کرد.
شهردار تبریز در حکم صادره بر لزوم بهره‌گیری از تجارب مدیریت در حوزه منابع انسانی و سازمان اداری تاکید کرده است.
عظیم صفری مدیرکل امور اداری و منابع انسانی شهرداری تبریز، پس از سال‌های متمادی خدمت در بخش‌های مختلف شهرداری، به افتخار بازنشستگی نایل شده است.