پنجشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۷ - ۱۱:۱۱
کد خبر49742

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی؛
طرح جامع " ارزیابی مناطق ده گانه شهرداری تبریز" آغاز شد

261.jpg

شهریارنیوز: تیم های طرح جامع ارزیابی عملکرد مناطق از 14 مهر ماه در مناطق ده گانه شهرداری تبریز مستقر شدند.

به گزارش شهریار، معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی با اعلام این خبر گفت: در قالب ارزیابی فرآیندها و فعالیت های انجام شده در 6 ماهه اول سال 97، مناطق ده گانه شهرداری تبریز مورد بررسی قرار می گیرد و در این میان چالش ها برای برگزاری برنامه های پیش رو مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

اکبر پورخردمند افزود: نظام ارزیابی عملکرد مناطق شهرداری  با هدف شناسایی نقاط قوت و ضعف، بهبود تخصیص منابع، ارتقای سطح پاسخگویی، افزایش توانمندی مناطق، درجه بندی مناطق و تحقق اهداف و برنامه ها، طراحی شده است.

وی تصریح کرد: تیم ارزیابی در مناطق ده گانه شهرداری درگروههای، برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی، خدمات شهری، مالی و اقتصادی، فنی و عمرانی (حمل و نقل و ترافیک)، فرهنگی و اجتماعی، شهرسازی و معماری، مدیریتی (بازرسی، ارتباطات و مدیریت)، کمیته ارزیابی عمومی در قالب ارزیابی فعالیت خود را آغاز کرده اند.

پورخردمند یادآور شد: در این شاخص ها موارد عمومی مانند رضایت ذینفعان شهرداری های مناطق به ویژه شهروندان، تحقق برنامه و بودجه، استقرار نظام های نوین مدیریتی و موارد اختصاصی از جمله فضای سبز و پارک ها، پسماند و بازیافت، زیبا سازی و فعالیت های عمرانی را نیز مورد ارزیابی قرار می دهند.

وی ضمن اشاره به فرایند اجرایی این ارزیابی افزود: در فرآیند ارزیابی مناطق شهرداری، ابتدا امتیاز هر شاخص که بیانگر عملکرد مورد انتظار ازمنطقه است با بهره گیری ازمستندات موجود و ارزیابی میدانی تعیین و با توجه به ضریب هر شاخص امتیاز کلی عملکردی هر شاخص در مناطق محاسبه می شود.

پورخردمند اضافه کرد: جمع امتیاز همه شاخص ها، امتیاز نهایی هر منطقه را تعیین می کند و امتیاز نهایی ، مبنای ارزیابی عملکرد و درجه بندی مناطق شهرداری خواهد بود.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی خاطر نشان کرد: در پایان دوره ارزیابی عملکرد، با توجه به تحلیل های جامع آماری به دست آمده از امتیاز نهایی ارزیابی مناطق، هم درجه مناطق به صورت کلی از لحاظ عملکردی مشخص گردیده و هم با توجه به هر یک از شاخص ها، نقاط ضعف و قوت هر یک از مناطق نسبت به یکدیگر روشن می شود تا با تعادل و هماهنگی و ارائه برنامه های مناسب، بتوان از نقاط قوت مناطق در جهت پوشش نقاط ضعف و محدودیتهای احتمالی سایر مناطق استفاده بهینه را نموده و پیشنهادها و راهکارهایی برای بهتر ساختن وضعیت عملکردی مناطق ارائه کرد.

وی در پایان تصریح کرد: رتبه بندی مناطق به عنوان یکی از شاخصه ها و سنجه های مدیریت شهروندان مناطق بوده و نتیجه جهت اطلاع شهردار محترم گزارش خواهد شد.