با استفاده از لینک‌های زیر می‌توانید، به نسخه‌های مختلف RSS سایت دسترسی داشته‌باشید:
نوع RSS آدرس RSS
RSS آخرین اخبار http://www.shahryarnews.ir/rss
RSS صفحه اصلی http://www.shahryarnews.ir/rss-homepage
نوع RSS آدرس RSS
تیتر یک - صفحه اول http://www.shahryarnews.ir/rss/pl/1
تیتر دو - صفحه اول http://www.shahryarnews.ir/rss/pl/178
RSS سرویس آدرس RSS
شهری http://www.shahryarnews.ir/rss/tp/1
اجتماعی و سیاسی http://www.shahryarnews.ir/rss/tp/2
فرهنگ و هنر http://www.shahryarnews.ir/rss/tp/3
حوادث http://www.shahryarnews.ir/rss/tp/27
ورزشی http://www.shahryarnews.ir/rss/tp/14
شورای شهر http://www.shahryarnews.ir/rss/tp/24
عکس http://www.shahryarnews.ir/rss/tp/4
فیلم http://www.shahryarnews.ir/rss/tp/15
مناقصه و مزایده http://www.shahryarnews.ir/rss/tp/28
حمل و نقل http://www.shahryarnews.ir/rss/tp/34
در شهر http://www.shahryarnews.ir/rss/tp/37
شهرنوشت http://www.shahryarnews.ir/rss/tp/38
محله به محله http://www.shahryarnews.ir/rss/tp/39
جهان شهر http://www.shahryarnews.ir/rss/tp/40