با استفاده از لینک‌های زیر می‌توانید، به نسخه‌های مختلف RSS سایت دسترسی داشته‌باشید:
نوع RSS آدرس RSS
RSS صفحه اصلی http://shahryarnews.net/rss-homepage
نوع RSS آدرس RSS
RSS سرویس آدرس RSS
شهری http://shahryarnews.net/rss/tp/3
اجتماعی و سیاسی http://shahryarnews.net/rss/tp/2
فرهنگ و هنر http://shahryarnews.net/rss/tp/6
اقتصادی http://shahryarnews.net/rss/tp/8
ورزشی http://shahryarnews.net/rss/tp/4
عکس http://shahryarnews.net/rss/tp/5
فیلم http://shahryarnews.net/rss/tp/9
ترکی آذری http://shahryarnews.net/rss/tp/11