«آرمان‌شهرِ آباد» با حضور مستمر شهروندان محقق می‌شود

  • علی مدبر.jpg ۱۳۹۶-۱۰-۱۹ ۱۳:۵۸

    مدیرعامل سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری تبریز:

    «آرمان‌شهرِ آباد» با حضور مستمر شهروندان محقق می‌شود

    شهریارنیوز: مدیرعامل سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز بر اهمیت اجرای هر چه بیشتر برنامه‌های فرهنگی و مشارکت شهروندان در توسعه برپایی این اقدامات تاکید کرد.