اضطراب کرونا

کل اخبار:1

  • روانشناس ۱۳۹۹-۰۲-۲۹ ۱۷:۴۳

    در گفتگو با شهریار مطرح شد؛

    اضطراب روزهای کرونایی؛ انکار و افراط ممنوع

    به اعتقاد یک رواشناس، بهترین واکنش در برابر اضطراب روزهای کرونایی، دوری از هرگونه انکار و افراط و ارائه پاسخ متعادل به اضطراب است که می تواند ناشی از صلح با این اضطراب و پذیرش آن باشد و به تبدیل تهدیدها به فرصت بینجامد.