افزایش 50 درصدی

کل اخبار:1

  • محمد حسین زاده - مدیرکل درآمد ۱۳۹۷-۱۱-۲۱ ۰۹:۵۰

    با تصویب شورای اسلامی شهر تبریز صورت می گیرد:

    افزایش ۵۰ درصدی عوارض و جرایم تخلفات ساختمانی در سال ۹۸

    مدیر کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تبریز گفت: با تصویب تعرفه عوارض محلی در شورای شهر تبریز جرایم تخلفات ساختمانی در سال ۹۸ نسبت به تعرفه عوارض محلی سال جاری افزایش ۵۰ درصدی خواهد داشت.