امین صدرایی

کل اخبار:1

  • طرح زوج و فرد ۱۳۹۸-۰۹-۱۶ ۱۴:۳۹

    ترافیک در هسته مرکزی شهر تبریز ۳۰ درصد کاهش یافت

    حمل و نقل پاک و سبز، حاصل طرح زوج و فرد

    تعطیلی مدارس و دانشگاه ها و شروع با تاخیر ادارات و مراکز دولتی و اجرای طرح های مختلف از جمله راهکارهایی است که برای کاهش میزان آلودگی هوا و همچنین ترافیک در هسته مرکزی شهر اجرا می شود اما به نظر می رسد اجرای طرح "زوج یا فرد" توانسته تاثیر بیشتری در کاهش میزان تراکم خودروها و آلایندگی هوا داشته باشد.