برنامه ریزی شهری

کل اخبار:2

  • افتتاح پیاده راه ارک تبریز ۱۴۰۰-۱۰-۲۱ ۱۴:۱۸

    مهمترین ویژگی‌های «شهر زیست‌پذیر»

    یک دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری گفت: در شهر ایمن، امن و زیست پذیر برنامه‌ریزی و طراحی شهری از وجوه مختلف مورد توجه است و ارتباط متناسبی میان ابعاد کالبدی، اجتماعی و اقتصادی وجود دارد.

  • مسجد کبود ۱۴۰۰-۰۸-۱۲ ۱۶:۱۳

    مهمترین معیارهای طراحی شهرهای اسلامی چیست؟

    طراحی و برنامه‌ریزی در شهرهای اسلامی ویژگی‌های منحصر به فردی داشته است؛ ویژگی‌هایی که امروزه کمتر در طراحی‌ها و برنامه‌های شهرها مورد توجه قرار گرفته است.