تبیین برنامه

کل اخبار:2

 • منطقه ۸ ۱۳۹۸-۱۱-۲۴ ۱۱:۳۹

  در حضور شهردار تبریز و عضو شورای شهر تبریز انجام گرفت:

  تبیین پروژه های آتی شهرداری منطقه ۸ تبریز

  طی جلسه ای که با حضور ایرج شهین باهر شهردار تبریز، سعید نیکوخصلت عضو شورای شهر تبریز و علی مدبر شهردار منطقه ۸ برگزار شد، پروژه های چشم انداز شهرداری منطقه ۸ تشریح و در خصوص اجرای آنها تبادل نظر شد.

 • موحدنیا.jpg ۱۳۹۷-۱۱-۲۷ ۱۳:۳۹

  معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز:

  کاهش هزینه های شهرداری تبریز با ادغام دو سازمان پسماند و موتوری

  معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز از کاهش هزینه های شهرداری تبریز با ادغام دو سازمان پسماند و موتوری خبر داد.