تقاطع غیر همسطح ارتش ، بهار عمرانی پروژه های عمرانی شهرداری تبریز

کل اخبار:1

  • روزگذر ارتش ۱۴۰۰-۰۱-۱۸ ۱۰:۵۲

    گزارش تصویری:

    بهار عمرانی ۱۴۰۰ در تقاطع غیر همسطح ارتش

    عکس:بهرام تندران

    شهرداری منطقه ۳ با تداوم اجرای ۳ پروژه بزرگ و مهم در قلب تبریز به استقبال بهار ۱۴۰۰ رفته است . در این میان پروژه تقاطع غیر همسطح ارتش مهمترین طرح ترافیکی قلب شهر محسوب می شود که بعد از رفع موانع موجود با جدیت تمام در حال پیشرفت است.