حادثه خیابان طالقانی

کل اخبار:1

  • جلسه ۱۳۹۹-۰۶-۲۷ ۲۲:۲۶

    قائم مقام شهردار تبریز خبر داد:

    تشکیل جلسه بررسی ابعاد حادثه خیابان طالقانی

    قائم مقام شهردار تبریز از تشکیل اولین جلسه بررسی ابعاد حادثه آخر خیابان طالقانی خبر داد و تاکید کرد با مقصران احتمالی این حادثه به شدت برخورد خواهد شد.