حکم اعدام ۸ نفر از گروهک تروریستی حمله کننده به مجلس تایید شد