دروازه های تاریخی تبریز

کل اخبار:1

  • عکس ۱۳۹۷-۱۲-۲۲ ۱۲:۴۲

    نوروز ۹۸میهمان آذربایجان باشید «۵»

    دروازه هایی به تاریخ شهر

    تبریز دروازه های تاریخی زیادی دارد که در گذشته ورودی های شهر و محل رفت و آمد تاجران و افراد مختلف بودند که از شهر همچون دژی محافظت می کردند تا نفوذ دشمنان به شهر را ناممکن کرده و امنیت را افزایش دهند.