دستمريزاد به تبريز

  • photo_2018-04-26_07-50-54.jpg ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۹:۲۶

    گزارش روزنامه "آرمان امروز" از مراسم تبریز 2018 با حضور رئیس جمهور/

    دستمريزاد به تبريز

    شهریارنیوز: تبریز در قلب ایران نشسته است. کدام فصل از کتاب قطور تاریخ سیاسی و اجتماعی و فرهنگی این سرزمین را می‌توان ورق زد و در آن به نام تبریز برنخورد؟