دیوارنگاری

کل اخبار:3

 • دیوارهای شهر ۱۳۹۹-۱۰-۲۴ ۰۸:۵۰

  دیوارهای شهر (۲)

  عکس: سمیه فرضی

  دیوارنگاری، تصویر کردن نقش‌ها، اشکال، نشانه‌ها، نمادها و المان‌های خاص شهر به وسیله هنر نقاشی یا گرافیک بر دیوارها یا اماکن عمومی است که طی پروژه‌های بسیاری توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز برای جلوه بخشیدن به اماکن عمومی شهر اجرا می‌شود. دیوارنگاری به عنوان هنری عمومی و مردمی دارای جایگاهی ارزشمند در زیبایی بصری شهر است. این هنر با اهداف گوناگون زیباسازی، فرهنگی، اجتماعی و... اجرا شده و تاثیر بارزی در پویا سازی فضاهای شهری دارد و با زیباسازی و ایجاد نظم در فضاهای شهری فضایی دلنشین برای مردم شهر فراهم می کند.

 • دیوارنگاری های شهر ۱۳۹۹-۱۰-۱۱ ۱۳:۱۰

  دیوارهای شهر

  عکس: سمیه فرضی

  دیوارنگاری، تصویر کردن نقش‌ها، اشکال، نشانه‌ها، نمادها و المان‌های خاص شهر به وسیله هنر نقاشی یا گرافیک بر دیوارها یا اماکن عمومی است که طی پروژه‌های بسیاری توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز برای جلوه بخشیدن به اماکن عمومی شهر اجرا می‌شود. دیوارنگاری به عنوان هنری عمومی و مردمی دارای جایگاهی ارزشمند در زیبایی بصری شهر است. این هنر با اهداف گوناگون زیباسازی، فرهنگی، اجتماعی و... اجرا شده و تاثیر بارزی در پویا سازی فضاهای شهری دارد و با زیباسازی و ایجاد نظم در فضاهای شهری فضایی دلنشین برای مردم شهر فراهم می کند.

 • فراخوان دیوارنگاری ۱۳۹۹-۰۲-۰۱ ۰۹:۰۳

  سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز منتشر کرد؛

  فراخوان دیوارنگاری تبریز

  سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، فراخوان دیوار نگاری تبریز را منتشر کرد.