ساماندهی ترافیک درون شهری با مدیریت صحیح حمل و نقل بار

  • photo_2017-10-08_13-55-14.jpg ۱۳۹۶-۰۷-۱۹ ۱۱:۲۶

    مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری تبریز اظهار کرد:

    ساماندهی ترافیک درون شهری با مدیریت صحیح حمل و نقل بار

    شهریارنیوز: مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری تبریز گفت: تشکیل سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهری می تواند در کاهش مشکلات شهری در حوزه حمل و نقل وترافیک موثر باشد.