سرمایه گذاری شهرداری تبریز

کل اخبار:2

 • 840a9d93-36a9-4da9-9d5c-b432fcd6a417.jpg ۱۳۹۷-۱۱-۱۹ ۱۶:۵۴

  مدیر اداره سرمایه گذاری شهرداری تبریز عنوان کرد:

  لزوم بکار گیری مشوق ها در روند سرمایه گذاری

  مدیر اداره سرمایه گذاری شهرداری تبریزگفت:موضوعات مطرح شده در این همایش متنوع بود ضمن اینکه بسیاری از دیدگاه ها جنبه عملیاتی پیدا خواهد کرد.

 • مدیر سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تبریز ۱۳۹۷-۱۰-۲۴ ۱۶:۴۵

  مدیر سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تبریز عنوان کرد:

  حذف بروکراسی اداری، گامی مهم برای تکریم سرمایه گذاران

  مدیر سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تبریز حذف بروکراسی پیچیده اداری را گامی مهم برای تکریم سرمایه گذاران عنوان کرد.