عکس صافی را از اسفراین پیدا کردیم

  • photo_2017-03-08_06-54-02.jpg ۱۳۹۵-۱۲-۲۳ ۱۱:۴۰

    گفتگو با چاپ کننده دیوان مراثی صافی به شکل جدید/

    عکس صافی را از اسفراین پیدا کردیم

    شهریارنیوز: سیروس قمری کسی است که دیوان مراثی صافی را به شکل جدید چاپ کرده است. در حاشیه برگزاری کنگره صافی گفت و گو با او خالی از لطف نیست.