مرگ آزمایش عمر انسان

  • آزمایش.jpg ۱۳۹۷-۰۴-۱۹ ۱۷:۳۹

    محققان "دانشگاه ییل" مدعی شدند؛

    دانستن زمان مرگ تنها با یک آزمایش!

    دانشمندان دانشگاه ییل مدعی شدند اخیرا یک آزمایش خون توسعه داده‌اند که توسط آن می‌توانند دریابند که یک فرد چند سال دیگر از عمرش باقی مانده است.