مشوق های سرمایه گذاری

کل اخبار:1

  • 840a9d93-36a9-4da9-9d5c-b432fcd6a417.jpg ۱۳۹۷-۱۱-۱۹ ۱۶:۵۴

    مدیر اداره سرمایه گذاری شهرداری تبریز عنوان کرد:

    لزوم بکار گیری مشوق ها در روند سرمایه گذاری

    مدیر اداره سرمایه گذاری شهرداری تبریزگفت:موضوعات مطرح شده در این همایش متنوع بود ضمن اینکه بسیاری از دیدگاه ها جنبه عملیاتی پیدا خواهد کرد.