ناوگان اتوبوسرانی تبریز

  • آغاز خدمات رسانی گسترده ناوگان اتوبوسرانی به گلزار شهدای وادی رحمت و سایر آرامستانهای شهرتبریزدرنخستین پنجشنبه ماه رجب المرجب ۱۳۹۶-۰۱-۲۹ ۱۵:۰۵

    مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز وحومه خبر داد:

    کاهش 80 درصدی تصادفات منجر به فوت در سال 95

    شهریارنیوز: مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه از کاهش 80 درصدی تصادفات منجربه فوت درسال95 خبر داد.