پاکسازی آجی چای شهردرای منطقه 6 تبریز شهریارنیوز

  • آجی چای 5.jpg ۱۳۹۷-۰۷-۱۸ ۱۳:۲۷

    با همکاری معاونت خدمات شهری شهرداری منطقه 6 و 4/

    نخاله برداری مسیر رودخانه و پل آجی چای انجام شد

    نخاله برداری مسیر رودخانه و پل آجی چای در غرب تبریز توسط همکاران معاونت خدمات شهری و اجرایی شهرداری منطقه 6 با همکاری منطقه 4 انجام شد.