پیشگیری حوادث احتمالی

کل اخبار:1

  • لایروبی مسیل منطقه 9 ۱۳۹۹-۰۱-۰۶ ۱۳:۳۵

    با هدف پیشگیری از حوادث احتمالی صورت می گیرد:

    لایروبی مسیل های سطح حوزه شهرداری منطقه۹

    با توجه به شروع فصل بارش، اقدامات لازم جهت پیشگیری از حوادث احتمالی در دستور کار معاونت خدمات شهری و اجرائی شهرداری منطقه۹ قرار دارد.