کارگروه استقرار میز خدمت

کل اخبار:1

  • میز خدمت ۱۳۹۹-۰۵-۱۱ ۱۶:۱۵

    نماینده تام الاختیار شهردار تبریز در کارگروه استقرار میزهای خدمت:

    کاهش بروکراسی و تسهیل امور شهروندان مهم‌ترین هدف میزهای خدمت است

    نماینده تام الاختیار شهردار تبریز در کارگروه استقرار میزهای خدمت گفت: کاهش بروکراسی اداری و تسهیل امور شهروندان مهم ترین هدف استقرار میزهای خدمت در مناطق و سازمان‌های شهرداری است که در کنار آن کاهش سفرهای درون شهری هم مطرح است.