کالبد شهر

کل اخبار:6

 • افتتاح پیاده راه ارک تبریز ۱۴۰۰-۱۰-۲۱ ۱۴:۱۸

  مهمترین ویژگی‌های «شهر زیست‌پذیر»

  یک دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری گفت: در شهر ایمن، امن و زیست پذیر برنامه‌ریزی و طراحی شهری از وجوه مختلف مورد توجه است و ارتباط متناسبی میان ابعاد کالبدی، اجتماعی و اقتصادی وجود دارد.

 • شهرسازی ۱۴۰۰-۰۸-۰۹ ۱۳:۳۱

  شهرها؛ از بودن تا فعلیت

  یک دکترای شهرسازی گفت: آنچه که شهرها امروزه هستند ناشی از حرکت و تغییر از بودن گذشته تا فعلیت امروز است و جغرافیای شهری هر آن چیزی است که می‌تواند معرف هویت مکانی شهرها باشد.

 • بازآفرینی شهری ۱۴۰۰-۰۷-۲۸ ۱۰:۲۷

  مدیریت بازآفرینی در بافت‌های فرسوده

  فرآیند احیای بافت فرسوده از مداخله در کالبد بناها و معابر شروع شده و تا اصلاح ساختارهای اجتماعی و اقتصادی تداوم می‌یابد.

 • مهاجرت ۱۴۰۰-۰۷-۲۷ ۱۱:۵۷

  تاثیر مهاجرت بر روند توسعه شهر

  یک کارشناس شهرسازی گفت: مهاجرت بار زیادی را به شهر تحمیل می‌کند و در صورتی که برنامه‌ریزی دقیق و جامع کالبدی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی انجام نشود، می ‌تواند یک بحران تمام‌عیار برای شهر باشد.

 • شهر دوستدار کودک ۱۳۹۹-۰۷-۱۶ ۱۰:۱۲

  شهر دوستدار کودک؛ از شعار تا واقعیت

  کودکان اعضای فعال جامعه هستند و سهم عمده‌ای از اوقات آنان در فضاهای شهری، راه‌های عمومی، میدان‌ها و میدانچه‌ها (راه بین خانه و مدرسه) سپری می‌شود.

 • عزتی ۱۳۹۸-۰۶-۲۵ ۱۴:۱۹

  رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران خبر داد:

  آغاز بکار نخستین جشنواره عکس معماری و شهرسازی کلانشهرهای ایران

  رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران از آغاز بکار نخستین جشنواره عکس معماری و شهرسازی کلانشهرهای ایران خبر داد.