کشف ابعاد مختلفی از زندگی خاقانی شیروانی

  • photo_2017-03-15_12-09-04.jpg ۱۳۹۵-۱۲-۲۵ ۱۱:۵۶

    کشف ابعاد مختلفی از محل زندگی خاقانی در تبریز

    شهریارنیوز: خاقانی شروانی شاعر بلند آوازه ی قرن ششم هجری و دانشمند بی بدیل زمان خود بود. با کشف سفینه تبریز، نوشتة ابوالمجد تبریزی (در قرن هشتم)، ابعاد مختلفی از زندگی این شاعر بزرگ در تبریز کشف شد.