گام دوم انقلاب

کل اخبار:1

  • حمیدی ۱۳۹۷-۱۲-۲۳ ۱۶:۱۵

    معاون فرهنگی و اجتماعی شهردار تبریز خبر داد:

    اولین همایش نقش مدیریت شهری در گام دوم انقلاب در تبریز برگزار می شود

    معاون فرهنگی و اجتماعی شهردار تبریز خبر داد: شهرداری تبریز در راستای پیشرو بودن و لبیک گویی به منویات مقام معظم رهبری در نظر دارداولین همایش نقش مدیریت شهری در گام دوم انقلاب را با حضور اساتید کشوری در اردیبهشت ماه سال ۹۸ برگزار کند.